Ordinul nr. 129/2008

legislatie

Ordinul nr. 129/2008

Avand in vedere Referatul de aprobare intocmit de Departamentul acces la retea si autorizare in domeniul energiei electrice, in temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 14 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 90/2008,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
– La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 45/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 15 ianuarie 2007.

Art. 3.
– Prevederile regulamentului aprobat prin prezentul ordin se aplica operatorului de transport si de sistem, operatorilor de distributie, altor detinatori de retele electrice de interes public si proiectantilor de specialitate autorizati sau atestati conform legii, care isi desfasoara activitatea in sectorul energiei electrice.
Art. 4. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei vor urmari respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5.
– Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei, Nicolae Opris

Bucuresti, 11 decembrie 2008.
Nr. 129.